Algemene Voorwaarden

Overzicht
Deze website wordt beheerd door Blue Marché. Op de hele site verwijzen de termen 'wij', 'ons' en 'onze' naar Blue Marché. Blue Marché biedt deze website, inclusief alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site aan u, de gebruiker, op de hoogte van uw acceptatie van alle voorwaarden, voorwaarden, beleid en mededelingen die hier worden vermeld.

Door het bezoeken van onze site en / of een aankoop te doen bij ons, houdt u rekening met onze "Service/dienst" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ( "Terms of Service", "Voorwaarden"), met inbegrip van de aanvullende voorwaarden en het beleid waarnaar hierin wordt verwezen en / of via een hyperlink beschikbaar. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, met inbegrip van maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, leveranciers, klanten, handelaars en / of medewerkers van de inhoud.

Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat u gebruik maakt van onze website. Door de toegang tot de website of gebruik te maken van een deel van de site, gaat u akkoord gebonden te zijn met deze Algemene Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, dan kunt u geen toegang krijgen tot de website of gebruik maken van diensten. Indien deze Algemene Voorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Algemene Voorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die worden toegevoegd aan de huidige webwinkel zijn eveneens onderhevig aan de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina vinden. Wij behouden ons het recht voor om te verwerken, te wijzigen of te vervangen van een deel van deze Servicevoorwaarden door het plaatsen van updates en/of wijzigingen op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of de toegang tot de website naar aanleiding van de bekendmaking van eventuele wijzigingen betekent acceptatie van deze wijzigingen.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Ze bieden ons het online e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

ARTIKEL 1 - ONLINE WINKELVOORWAARDEN
Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw staat of provincie, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie en dat u ons uw toestemming hebt gegeven om een van uw minderjarige gezinsleden toegang tot deze site te verlenen. U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag u bij het gebruik van de Service wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot copyrightwetten).
Je mag geen wormen of virussen of code van een destructieve aard verspreiden.
Een inbreuk op of schending van een van de voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw diensten.

ARTIKEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN
Wij behouden ons het recht voor om diensten te weigeren aan een ieder om welke reden dan ook op elk gewenst moment.
U begrijpt dat uw informatie (niet inclusief creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden overgedragen en transmissies (a) via verschillende netwerken kan omvatten, en (b) wijzigingen en aanpassingen aan de technische vereisten van aangesloten netwerken of apparaten. Credit card informatie wordt altijd gecodeerd overgedragen over netwerken.
U gaat akkoord om niet te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, wederverkopen of exploiteren van enig deel van de Dienst, het gebruik van de Dienst, of de toegang tot de Dienst of elk contact op de website via welke de Dienst wordt verricht, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.
De titels die in deze overeenkomst zijn opgenomen zijn alleen gebruikt voor het gemak en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins aantasten.

ARTIKEL 3 - JUISTHEID,VOLLEDIGHEID EN ACTUALITEIT VAN DE INFORMATIE
Wij zijn niet verantwoordelijk als informatie die op deze site staat niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden ingeroepen of worden gebruikt als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder overleg met primaire, nauwkeuriger, vollediger of meer actuele informatiebronnen. Het vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico.
Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie, per definitie, is niet actueel en is uitsluitend bedoeld voor uw referentie. Wij behouden het recht om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we hebben geen verplichting om dit te doen. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan onze site te volgen.

ARTIKEL 4 - WIJZIGING VAN DE SERVICE EN PRIJZEN
De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Wij behouden ons het recht om de Dienst (of een deel of inhoud daarvan) op elk moment te wijzigen of te stoppen zonder voorafgaande kennisgeving.
Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor een wijziging, prijs verandering, schorsing of intrekking van de Dienst.

ARTIKEL 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)
Bepaalde producten of diensten kan uitsluitend online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen in beperkte hoeveelheden beschikbaar zijn en ruilen of retourneren kan alleen volgens onze Return Policy.
We hebben ons best gedaan om zo nauwkeurig mogelijk de kleuren en afbeeldingen van onze producten weer te geven die bij de winkel verschijnen. We kunnen niet garanderen dat de weergave van een kleur op jouw computermonitor nauwkeurig is.
Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan personen, geografische regio of jurisdictie te beperken. We kunnen dit recht uitoefenen op een case-by-case basis. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of de prijsstelling van een product kunnen wij op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving, naar eigen goeddunken van ons. Wij behouden ons het recht voor om een ​​product op elk moment te beëindigen. Elke aanbieding voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar verboden.
Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal door u gekocht of verkregen aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de service zullen worden gecorrigeerd.

ARTIKEL 6 - DE NAUWKEURIGHEID VAN DE FACTURERING EN ACCOUNT INFORMATIE
We behouden ons het recht voor om bestellingen die je bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestaan ​​uit bestellingen geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een wijziging aanbrengen of een bestelling annuleren, kunnen we proberen jou hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen via het e-mailadres en/of het factuuradres/telefoonnummer dat werd opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar onze mening, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U gaat hiermee akkoord om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountgegevens informatie voor alle aankopen in onze winkel te bieden. U gaat akkoord om uw account en andere gegevens, waaronder uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldata te updaten, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en contact met u opnemen als dat nodig is.

Voor meer details kun je ons Retourenbeleid raadplegen.

ARTIKEL 7 - OPTIONELE TOOLS
Wij kunnen je toegang geven tot de tools van derden waarover wij geen controle of inbreng hebben.
U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang tot dergelijke tools verlenen "zoals het is" en "zoals beschikbaar" zonder enige garanties, toezeggingen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder goedkeuring. Wij hebben geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met uw gebruik van optionele instrumenten van derden.
Elk gebruik door u van optionele tools aangeboden via de site is geheel op eigen risico en discretie en u moet ervoor zorgen dat u bekend bent en de voorwaarden goedkeuren over welke hulpmiddelen verstrekt worden door de desbetreffende externe leverancier (s).
We kunnen, in de toekomst, ook nieuwe diensten en/of functies via de website aanbieden (met inbegrip van, de introductie van nieuwe instrumenten en middelen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn eveneens onderworpen aan deze Servicevoorwaarden.

ARTIKEL 8 - LINKS VAN DERDEN
Bepaalde content, producten en diensten die via onze service aangeboden zijn kunnen materialen van derden bevatten.
Links naar een derde-partij op deze site kunnen u naar de websites van derden leiden die niet direct aan ons aangesloten zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of beoordelen van de inhoud of nauwkeurigheid en wij garanderen niet en zullen geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid hebben voor materialen van derden of websites, of voor enige andere materialen, producten of diensten van derden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade of schade met betrekking tot de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, de inhoud, of andere transacties in verband met websites van derden. Lees het beleid zorgvuldig en praktijken van de derde-partij en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u deelneemt aan een transactie. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

ARTIKEL 9- GEBRUIKERSCOMMENTAAR, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN
Indien, op ons verzoek, u bepaalde specifieke inzendingen (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder een verzoek van ons je creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen, of andere materialen toe stuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk, 'opmerkingen'), gaat u ermee akkoord dat wij te allen tijde, zonder enige beperking, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anders mogen gebruiken in elk medium, eventuele opmerkingen die u uit naar ons. We zijn en zijn niet verplicht (1) om eventuele opmerkingen in het vertrouwen te behouden; (2) een vergoeding te verstrekken van eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen.ARTIKEL 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE
Uw inzending van persoonlijke gegevens door de winkel wordt bestuurd door ons privacybeleid.

ARTIKEL 11 - FOUTEN, ONJUISTHEDEN EN OMISSIES
Af en toe kan er informatie op onze site of in de Dienst typografische fouten, onjuistheden of omissies die betrekking hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, product verzendkosten, transittijden en beschikbaarheid bevatten. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat u uw bestelling hebt ingediend) eventuele fouten, onjuistheden of omissies, te corrigeren en om bestellingen te wijzigen, te actualiseren of te annuleren indien gegevens op de Dienst of op een gerelateerde website onjuist is.
Wij zijn niet verplicht informatie bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken in de Dienst of op een gerelateerde website, inclusief, zonder beperking, prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen gespecificeerde update of verversingsdatum worden toegepast in de Dienst of op een gerelateerde website om aan te geven dat alle informatie in de Dienst of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

ARTIKEL 12 - VERBODEN GEBRUIK
In aanvulling op andere verbodsbepalingen zoals uiteengezet in de Algemene Voorwaarden, bent u verboden gebruik te maken van de site of de inhoud ervan: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te werven om uit te voeren of deel te nemen aan onwettige handelingen; (c ) aan een internationale, federale, provinciale of nationale of regionale wetgeving, regels, wetten, of plaatselijke verordeningen schenden; (d) te schenden of ons intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) om, mishandeling, belediging treiteren , kwaad, belasteren, laster, kleineren, te intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) te uploaden of zenden virussen of enige andere vorm van kwaadaardige code die wordt of kan worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of de werking van de Dienst of van een verwante website, andere websites, of het internet zal beïnvloeden; (h) te verzamelen of bijhouden van de persoonlijke informatie van anderen; (i) om spam, phishing, pharm, voorwendsel, spin, kruipen, of schrapen; (j) voor elke obscene of immorele doeleinden, of (k) te verstoren of te omzeilen de echtheidskenmerken van de Dienst of gerelateerde website, andere websites, of het internet. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of gerelateerde website te beëindigen voor het overtreden van een van de verboden toepassingen.

ARTIKEL 13 - AANSPRAKELIJKHEIDSVERKLARING; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
We kunnen niet garanderen of verklaren dat uw gebruik van onze dienst ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.
Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de dienst accuraat of betrouwbaar zal zijn.
U gaat ermee akkoord dat wij van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk moment kunnen annuleren, zonder kennisgeving aan u.
U gaat hiermee akkoord dat uw gebruik van of het niet kunnen gebruiken van de service op eigen risico is. De service en alle producten en diensten aan u geleverd via de dienst zijn (behalve zoals uitdrukkelijk door ons) verstrekt 'as is' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-schending.
In geen geval zal Blue Marché, onze directeuren, functionarissen, medewerkers, filialen, agenten, contractanten, stagiairs, leveranciers, dienstverleners of licentiehouders zijn aansprakelijk voor enige schade, verlies, aanspraak of enige directe, indirecte, incidentele, strafrechtelijke, bijzondere of gevolgschade van welke aard dan ook , met inbegrip van, zonder beperking winst, verlies van inkomsten, verloren spaargelden, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, zowel in contract, schending (inclusief nalatigheid), strenge aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiende uit uw gebruik van een van de service of producten die zijn verkregen met gebruikmaking van de dienst, of voor andere aanspraken die op een of andere manier betrekking hebben op uw gebruik van de dienst of enig product, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of nalatigheden in een inhoud of verlies of schade soort aangegaan als gevolg van het gebruik van de dienst of inhoud (of product) geplaatst, overgebracht of anderszins ter beschikking gesteld via de dienst, ook al wordt geadviseerd over hun mogelijkheid. Omdat sommige staten of jurisdicties de uitsluiting of de beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade in dergelijke staten of jurisdicties niet toelaten, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de maximale mate die door de wet is toegestaan.

ARTIKEL 14 - SCHADELOOSSTELLING
U stemt ermee in om schadeloos te stellen, te verdedigen en te beschermen Blue Marché en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers, vrij van enige claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria, gemaakt door een derde partij vanwege of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die zij opnemen door middel van verwijzing, of uw overtreding van een wet of de rechten van een derde partij.

ARTIKEL 15 - SCHEIDBAARHEID
In het geval dat enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of niet afdwingbaar bepaald zijn, wordt deze bepaling niettemin uitvoerbaar voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en het niet-afdwingbaar deel wordt geacht te worden gescheiden van deze Algemene Voorwaarden dienst, deze vaststelling zal geen afbreuk doen aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige resterende bepalingen.

ARTIKEL 16 - OPZEGGING
De verplichtingen en aansprakelijkheid van de partijen opgelopen voorafgaand aan de beëindigingsdatum gelden ook na beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat deze door u of ons beëindigd wordt. U mag deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment beëindigen door kennisgeving aan ons dat u niet langer wenst om onze diensten te gebruiken, of als u niet langer onze site gebruikt.
Als u naar ons oordeel faalt, of we vermoeden dat het u niet gelukt is, om te voldoen aan een voorwaarde of bepaling van deze Algemene Voorwaarden, kunnen wij deze overeenkomst op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen waarbij u aansprakelijk blijft voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging, en / of op grond hiervan kunnen wij u de toegang ontzeggen tot onze Diensten (of een gedeelte daarvan).

ARTIKEL 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST
Als wij een recht of bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet uitoefenen of afdwingen , betekent dit niet dat wij afstand doen van dat recht of die bepaling.
Deze Algemene Voorwaarden en eventuele beleidsregels of werkingsregels geplaatst door ons op deze site of met betrekking tot de Dienst vormen de volledige overeenkomst en afspraken tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Dienst, vervangen alle eerdere of gelijktijdige afspraken, communicatie en voorstellen , mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle voorgaande versies van de Algemene Voorwaarden).
Eventuele onduidelijkheden in de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden zal niet worden geïnterpreteerd tegen de opstelling partij.

ARTIKEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT
Deze Servicevoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Services verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving.

ARTIKEL 19 - WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN
U kunt de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden te allen tijde herzien op deze pagina.
Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, een deel van deze Algemene Voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door het plaatsen van updates en wijzigingen op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of de toegang tot onze website of de dienst naar aanleiding van de bekendmaking van eventuele wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden betekent acceptatie van deze wijzigingen.

ARTIKEL 20 - CONTACT INFORMATIE
Vragen over de Algemene Voorwaarden kunnen naar info@bluemarche.com worden gestuurd.